Kas mes?

Kas mes?
Viena iš pirmųjų sąmoningumą praktikuojančių žmonių taisyklių – žvelgti į save. Tai reiškia mokytis išbūti savyje, įprasti prie savęs ir bandyti pažinti save. Tame būvime yra neįkainojama patirtis, kurią žmogus įgyja. Nors kaip asmenybės esame unikalūs ir individualūs, visgi turime bendrą pagrindą – trokštame būti laimingais, norime aiškumo ir bijome visą ko pabaigos. Žvelgti į save, tai lyg žvilgsniu aprėpti visatą, nes veikiantys dėsniai išorėje yra tapatūs dėsniams mumyse.

Būti savyje yra veiksmas. Jis reikalauja įdarbio, pastangų, sėkmės ir strategijos. Tai yra vienas iš svarbių asmenybės augimo aspektų. Tačiau kur tas augimas slypi? Ne paslaptis, kad sanskrito žodžiai pasižymi daugiasluoksniškumu ir daugeliui žinomas dviskiemenis “atma”, gali reikšti tris dalykus – kūną, protą ir sielą. Ir nors kiekvienas pasirenka jam labiau patinkančią reikšmę, žodžio “atma” visumą visgi sudaro visi šie trys žodžiai, o ne tik kuris nors vienas iš jų. Tokiu pat principu, asmenybės tobulėjimui būtina edukacija, fizinis aktyvumas, socializacija ir liūdnai pagarsėjęs – dvasinis augimas, be kurio mes nesame pilnavertiški.

Kadangi esamoje kultūroje dvasinis augimas yra palaipsniui užmirštamas, nedėstomas ir menkai perleidžiamas, tai tapo kažkuo misitifikuotu ir nesuprantamu. Dvasiška tapo viskas, kas miglota, nesuprantama arba apipinta elementariausia ramybe. Mes esame iš tų, kuriems parūpo visuma ir mūsų daug, kuriems knibžda mintis, kad galbūt tikrovės architektūra yra kitokia, negu įprasta manyti. Tarpusavyje susipažinome nešini būties klausimų ir ieškodami kokių nors guodžiančių atsakymų.

Norint studijuoti kurią nors mokslo discipliną ar užsiimti kuria nors sporto šaka nereikia jokio pasirengimo išskyrus vieną – norą. Visa kita pasiekiama eigoje, nes žmogus eksperimentuoja, įgauna žinių ir galop pasipuošia išmintimi. Sąmoningumą praktikuojantys žmonės atsisakė neigti dvasingumo svarbą ir žengė į atradimų pilną nuotykį. Mes niekuo nesiskiriame nuo kitų, mes tokie patys keliautojai kviečiantys atrasti savo asmeninę ir neįprastą kelionę.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.