Socialinė atsakomybė


Vrindavan Yoga turi svajonę. Tolimą, sunkiai pasiekiamą, bet labai gražią ir reikalingą. Tai socialinė atsakomybė, prisidedanti prie nežinomybės ir nerimo mažinimo kuriant prieglobsčio viltį. Tai ateitis senyvo amžiaus žmonėms, paskyrusiems savo gyvenimus dvasinėms paieškoms ir tarnystei.

Mes svajojame apie vaišnavų kultūra pagrįstą pensionatą. Erdvę, kurioje vyresni ar sergantys dvasininkai, bendraminčių terpėje galėtų tęsti savo svarbiausią pareigą – tinkamai pasiruošti pasaulio palikimui ir dalintis savo dvasine išmintimi su kitais žmonėmis. Mes norime atleisti juos nuo buities pareigų, palengvinti sveikatos rūpesčių naštą ir suteikti kokybišką bendravimą arba tylą šiuo nelengvu žmogaus gyvenimo etapu.

Vaišnavų kultūrą, visų pirma sudaro patys vaišnavai. O kas yra vaišnavai? Tai nuoširdūs ir tyri savo veikla, elgesiu ir mintimis asmenybės. Tai ypatinga šio pasaulio žmonių rūšis. Nesavanaudiški, pamaldūs, suvokiantys transcendentalumą ir trokštantys, vardan kitų, dalintis savo ilgamete patirtimi – žmonės. Yra daug, šių laikų ir tūkstantmečių senumo veikalų aprašančių įvairius vaišnavų atliktus darbus, jų biografijas ir ne vieną šventąjį, pasižymėjusi neįprastais gyvenimo sprendimais. Mus žavi šių žmonių savybės, ir įkvėpti jų atsidavimo, norime prisidėti prie socialinės atsakomybės kūrimo, remiantis vaišnavų elgesio modeliu.

Mes manome, kad pats iš savęs ar dėka laikinos rėmimo pagalbos pensionatas neišsilaikys ir juolab neturės augimo perspektyvos, todėl įsivaizduojame, kad turėtų atsirasti finansinis šių ateities namų garantas. Pensionatas, galimai galėtų veikti šalia verslo, kuris garantuotų jo gyvavimo ir augimo galimybes. Kol sprendžiame daugelį klausimų ir tiesiame kelius, įkūrėme fondą, kuris jau dabar galėtų kaupti pradinį įnašą.

Svarbu pažymėti, jog Vrindavan Yoga juridinio vieneto tikslas yra kultūrinio identiteto vystymas remiantis kultūriniu švietimu, todėl norėdami atskirti šį projektą nuo mūsų socialinės misijos, įkūrėme tik šiam tikslui skirtą Vrindavan Yoga socialinės atsakomybės fondą. Visos įplaukos atsidurs kaupiamojoje sąskaitoje, kuri nebus judinama iki tarybos bei komisijos sudarymo ir realios veiklos pradžios.

Ši svajonė, esanti dar toli nuo projekto, yra vizija, kuriai svarbios bet kokios nuomonės, galimybės ir pagalba. Jeigu turite kuo prisidėti, ką pasakyti ar pakomentuoti, prašome mums parašyti.